I forbindelse med virksomheten på TactX.no blir det samlet inn personopplysninger og annen informasjon om deg som bruker og kunde. Vi er opptatt av å behandle denne informasjonen på en betryggende og tillitsvekkende måte.

Informasjonen som samles inn og lagres, brukes for å gi deg relevant informasjon tilbake. Informasjonen gir oss også statistisk kunnskap og kundedata når du legger inn en ordre.

Vilkårene, bruken og rettighetene du har er regulert av denne personvernerklæringen. Generelt skal informasjonen om deg lagres på en forsvarlig måte og ikke misbrukes av oss. Du kan be om innsyn samt få data om deg slettet, når du ber om dette.

All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger, hvilke opplysninger som behandles, rettigheter for de som personopplysningene gjelder ved behandling av personopplysninger. Vi selger, videreformidler eller overfører ikke personopplysninger til andre enn det som står nedenfor.

Dersom du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kundeservice via vårt kontaktskjema eller sende epost til post@tactx.no.

Ansvarlig for behandling av personopplysninger

Etter personopplysningsloven har Rygir AS rollen som behandlingsansvarlig. Rygir AS bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene skal behandles. Vår behandling som behandlingsansvarlig av personopplysninger er basert på den virksomhet vi driver og formålet med vår virksomhet, dvs. salg av sportsutstyr. Behandlingsansvarlig:

 • Rygir AS
 • Adresse: Muségata 46, 4010 STAVANGER
 • E-post: post@tactx.no
 • Organisasjonsnummer: 926 035 096

Formålet med å samle inn personopplysninger

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. I forbindelse med bruk og kjøp i nettbutikken vår blir det samlet inn informasjon om deg som bruker og kunde. Informasjonen brukes til å gi deg som kunde relevant informasjon tilbake, og gir oss statistisk kunnskap og kundedata når du legger inn en ordre.

Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, EUs forordning for personvern, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Utleveres opplysninger om deg til Rygir AS sine tjenesteleverandører, vil tjenesteleverandøren være databehandler for disse opplysningene. Med «personopplysninger» menes alle opplysninger som kan knyttes til en fysisk person. Med «behandling» menes alt som foretas med personopplysninger, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Rygir AS behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer og i enkelte tilfeller personnummer (i forbindelse med betalingsløsninger eller identifikasjon der kjøpets art krever dette).

Rygir AS behandler opplysninger fra dine kjøp i nettbutikken på tactx.no og ved fysisk utsalgssted. Når du handler gjennom nettbutikken eller ved utsalgssted vil informasjon om handlet beløp, produkter, dato/tidspunkt, hvor kjøpet er gjort, og om eventuelle kuponger eller gavekort er benyttet bli lagret i våre systemer. Din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger, e-post og innlogget aktivitet på nett kan også bli lagret. Nettbutikken lagrer informasjonskapsler (cookies).

Hvordan bruker vi dine opplysninger?

Rygir AS og selskapets tjenesteleverandører kan bruke opplysningene du selv har registrert for at disse skal kunne oppfylle sine avtaler med deg. En grunnleggende behandling er å generere ordrebekreftelser, kjøpshistorikk, relevante tilbud og markedsføring, samt administrere ditt kundeforhold. Rygir AS og selskapet sine tjenesteleverandører bruker opplysningene for å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og vi vil da slette de opplysninger som ble lagret i tilknytning til det aktuelle samtykket. Rygir AS analyserer kjøpshistorikk for å kunne gi deg skreddersydde og relevante tilbud, samt forslag til ofte kjøpte produkter. Detaljert kjøpshistorikk oppbevares inntil i fem år etter krav i bokføringsloven.

Rygir AS bruker kjøpshistorikk for å analysere trender og respons på kampanjer, og for å optimalisere sortimentet og drift av selskapets tjenester. Personidentifiserbare opplysninger benyttes ikke i denne sammenheng.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger lovlig grunnlag. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i å utlevere informasjonen.

Benyttes det transportører for å sende deg varer, utleveres dine kontaktopplysninger til slik transportør.

Ved reklamasjon og reparasjon kan det være at dine kontaktopplysninger overføres til våre leverandører av reparasjoner, og vi vil da også behandle din servicehistorikk.

Når du har samtykket til å motta persontilpassede tilbud og markedsføring fra Rygir AS på SMS, epost, internett og sosiale medier, vil Rygir AS utlevere personopplysninger som blir behandlet til dette formålet til andre selskaper. Vi overfører også personopplysninger til sosiale medier og annonseplattformer for å tilpasse markedsføring til grupper av våre kunder.

Rygir AS kan bruke databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandlerne for å ivareta dine rettigheter og sikkerhet for dine personopplysninger i alle ledd av behandlingen. 

Personopplysninger kan deles med Rygir AS sine tjenesteleverandører. Etter personopplysningsloven kalles slik deling for utlevering. Da er Rygir AS sin tjenesteleverandør behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine ut fra samtykkene du har gitt. TactX kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.

Flere prosesses utføres internt i Rygir AS og vi har som mål å utveksle minst mulig persondata med eksterne parter. Følgende prosesser gjennomføres internt i selskapet:

 • Regnskap
 • Drift av nettbutikk
 • Kundeservice
 • Markedsføring

Enkelte ansatte har tilgang til vårt administrasjonsgrensesnutt for tilgang til dine persondata i forbindelse med behandling av ordrer og kundeservice. Tilgangen til persondata er begrenset til et "need-to-know" nivå for hver ansatte.

Flere selskaper bidrar i behandling av kundeopplysninger etter instruksjoner gitt av Rygir AS. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger i henhold til databehandleravtaler med Rygir AS. Disse selskapene inkluderer:

 • Shipmondo for utsendelse av pakker
 • Aprila Bank for fakturasalg
 • Vipps for betaling med mobiltelefon
 • PayPal for kort transaksjoner og utenlandstransaksjoner
 • Google Analytics for analyse av nettrafikk
 • Meta for markedsføring og annonsering
 • Google Adwords for markedsføring og annonsering

Sikkerhet

Nettbutikken på tactx.no benytter SSL-sertifikat for sikring av kommunikasjonen mellom kunden og nettbutikken. Rygir AS sin nettbutikk leveres av Shopify som utfører nødvendige oppdateringer og sikkerhetstiltak. Passord knyttet til kunde og brukerprofiler lagres i kryptert form slik at ingen, inklusive teknisk personell, har innsyn i hvilke passord som er benyttet. Administrasjonsgrensesnittet har flere nivåer med tilgangskontroll. Ansatte ansvarlig for ordre administrasjon har tilgang til ordrer og behandling av disse.

Statistikk

Alle besøk på Rygir AS sin nettbutikk og på selskapets profiler på sosiale medier (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn m.f.) etterlater elektroniske spor i form av informasjonskapsler, IP adresse, skjermoppløsning, operativsystem, nettleser versjon og mer.

Rygir AS kan analysere disse opplysningene, som blant annet aktivitet på Rygir AS sin nettbutikk og Rygir AS sine profiler i sosiale medier, samt opplysninger om eventuelle kjøp hos Rygir AS. Disse opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Rygir AS bruker disse opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest, omsetning og populære produkter. Hensikten med denne type datainnsamling og analyse er å forbedre produkt utvalget, presentasjon av dette og tjenester i Rygir AS sin nettbutikk.

Funksjoner for sosiale medier driftes enten av en tredjepart eller direkte på nettstedet vårt. Din bruk av slike funksjoner er underlagt personvernerklæringen til selskapet som leverer dem.

Endringer

Rygir AS kan endre samtykkevilkårene og denne personvernerklæringen for å imøtekomme nye rettslige krav eller på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du benytter deg av tjenester i Rygir AS sin nettbutikk før endringene iverksettes.

Dine rettigheter

Som innlogget bruker på tactx.no kan du få innsyn i dine personopplysninger, kjøpshistorikk og markerte favorittprodukter. Øvrige lagrede opplysninger kan tilsendes ved å kontakte Rygir AS sin kundeservice. Rygir AS kundeservice kan også kontaktes dersom du krever opplysninger endret som du ikke selv kan endre på egenhånd.

Dersom du er uenig i våre prosesser omkring behandlingen av dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til post@tactx.no og merke den med "Personopplysninger".

I henhold til GDPR-regelverket er vi pålagt å opplyse deg om retten til å klage til et offentlig dataovervåkingsorgan dersom du mener dine personlige data har blitt misbrukt. Du kan klage til: Datatilsynet, postkasse@datatilsynet.no, telefon 22 39 69 00.

Betingelser

Other resources